Kapacitet
Offert
Engångsavgift
Ingen
dgc_oneDGC levererar Internetanslutningar med hög kvalitet och driftsäkerhet. Samtliga centrala komponenter, som transit och peering samt tjänster för exempelvis DNS, är dubblerade och geografiskt separerade. Internetanslutningen anpassas efter dina behov men bygger alltid på garanterad prestanda. DGC har ett av nordens största accessnät vilket, i kombination med att vi enbart har företagskunder, gör det enklare att kapacitetsplanera och dimensionera alla nätelement för en stabil tjänst.
Denna information tillhandahålls av DGC Denna information tillhandahålls av DGC