Fiberanslutning för villa


Med en anslutning till Halmstads stadsnät kan du välja mellan flera olika leverantörer för TV – internet – och telefontjänster.
Vi är mitt i ett teknikskifte där det är dags att byta ut de gamla kopparledningarna till dagens och framtidens digitala teknik – fiber. Allt fler tjänster levereras via bredbandet och det ställer höga krav på leveranssäkerheten och bandbredden. Nätet ska möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.
Kostnaden för att fiberansluta en villa:

6 800 kronor

Avgift för villaanslutning i ett expanderande bostadsområde eller ett äldre bostadsområde med över 15 planerade nyetableringar.

20 000 kronor

Avgift för anslutning av en nybyggd eller befintlig villa inom tätbebyggt område.

15 900 kronor

Avgift vid planerat fiberbygge i lands – eller glesbygdsområden. Priset gäller under en bestämd avtalsperiod.

Offertförfrågan

För kostnadsförslag angående efteranslutning eller nyinstallation på lands – eller glesbygd, vänligen kontakta oss för en offert.
Förutom anslutningsavgiften tillkommer en basavgift varje månad.
Basavgift inom tätort: 125 kr per månad
Basavgift utanför tätort: 165 kronor per månad

Detta är en basavgift som kan liknas med den avgift du betalar för att vara ansluten till elnätet.
Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras utbud under Beställ tjänst.
Kontakta oss om du är intresserad av en anslutning på: eller ring kundtjänst Halmstad direkt för mer information.
Telefon: 035-19 29 80

Regler vid flytt

Det här gäller om du har sålt eller köpt ett hus som är anslutet till Halmstads stadsnät.
Om du ska flytta från din bostad och vill överlåta ditt avtal till bostadens nya ägare:
Överlåtelse av fiberavtal
Om du har köpt en bostad och vill överta fiberavtalet från föregående ägare. Övertag av fiberavtal

Behöver du något av avtalen i pappersform?

Vänligen kontakta vår kundtjänst Halmstad direkt:
Telefon: 035-19 29 80
e-post:
Du är också välkommen in till vår kundtjänst i Rådhuset.
Om du vill säga upp ditt avtal med Halmstads stadsnät:
Uppsägelse av fiberavtal