Tre starka skäl till varför du ska välja Halmstads stadsnät


1

Valfrihet och öppenhet


Hos oss väljer ni vilken/ vilka tjänsteleverantörer som ni vill sluta avtal med och för hur länge. Halmstads stadsnät har flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan och du får tillgång till hela utbudet till bästa pris och prestanda. Om ni inte är nöjda eller vill avsluta ett abonnemang så är det enkelt att byta tjänsteleverantör eftersom det är korta bindningstider.
2

Säkerhet och trygghet

En fiberanslutning till Halmstads stadsnät ger er prestanda som princip är obegränsad. Ni investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och total valfrihet. Halmstads stadsnäts kommunägda infrastruktur kommer till nytta både för enskilda och näringslivet.
3

Ökad effektivitet och nya möjligheter

Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Många tjänster kräver mer och mer av din uppkoppling för att du ska fortsätta vara effektiv. Med en fiberanslutning får man en stabil internetuppkoppling med symetrisk hastighet, kan man skicka och ta emot data med samma hastighet och bli av med flaskhalsarna. Via Halmstads stadsnät kan ni också utveckla era egna affärsmöjligheter. Kanske har ni en tjänst som ni vill leverera?