Fiber för fastighetsägare


En fast anslutning till Halmstads stadsnät innebär service till hyresgästerna och en konkurrensfördel gentemot andra fastighetsägare.
När du ansluter din fastighet investerar du i framtidens teknik.
Halmstads stadsnät erbjuder:
  • ett och samma nät för såväl tv, internet och telefoni
  • hög kapacitet
  • stort utbud av kommunikationslösningar
  • leveranssäkerhet
  • frihet att välja tjänsteleverantörer både för dig och dina hyresgäster
  • teknik som fungerar för lösningar inom det intelligenta hemmet och fastighetsautomation. Tex styrning av vatten och energi, övervakning av larm och trygghetslarm för äldre.

Hyresgästens valfrihet

En fast anslutning till Halmstads stadsnät innebär att du står för fiberanslutningen och att hyresgästerna själva väljer vilka leverantörer de vill sluta avtal med och hur länge.
Om du önskar ansluta din fastighet eller har frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst – Halmstad direkt:
Telefon: 035-19 29 80
E-post:

Det här gäller vid flytt

Om du ska sälja en eller flera fastigheter och står för gällande fiberavtal, behöver du skriva på ett överlåtelseavtal som vi tillhandahåller.
Om du har köpt en eller flera fastigheter som är anslutna till Halmstads stadsnät behöver du skriva på ett avtal om övertag.
Övertag av fiberavtal
Kontakta vår kundtjänst Halmstad direkt om du behöver ett avtal i pappersformat:
telefon 035-19 29 80
e-post till info@halmstadsstadsnat.se.
Du är också välkommen in till oss på Pilefeltsgatan 73.