Styrelsen


Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. De väljer också vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter.
 Ansvarig
Erik Eriksson, vd
Ledamöter
Yngve Kihlberg (c) ordförande
Amela Kara (s) vice ordförande
Niklas Jansson (m) ledamot
Lennart Persson (s) ledamot
Magnus Hedman (kd) ledamot
Robert Lindahl (sd) ledamot
Charlotte Olesen Rosén (s) ledamot
Sammanträdesdatum
  • 17 februari
  • 14 april
  • 26 maj
  • 15-16 september
  • 21 oktober
  • 25 november
  • 8 december
Vill du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar och övriga dokument är du välkommen att kontakta vår kundtjänst Halmstad direkt.
telefon: 035-19 29 80
e-post: