Sensorer för vattensmart bevattning på plats


De första fyra fuktsensorerna har kommit på plats och satts i drift på plan två på Halmstads Arena .
Sensorerna, som grävts ner på två olika djup, är en del i projektet ”Vattensmarta idrottsanläggningar” och har som uppgift att signalera till driftpersonalen när gräsplanen behöver vattnas. Syftet är att använda rätt mängd vid rätt tillfälle och därmed minska vattenförbrukningen i kommunen. Initiativet till Vattensmarta idrottsanläggningar togs av teknik – och fastighetsförvaltningen och projektet är ett koncernövergripande samarbete mellan dem, LBVA, kommunledningsförvaltningen, IT-service och Halmstads stadsnät. Förutom arbetet med fuktsensorerna görs flera stora insatser för smartare bevattning. Sensorerna på Halmstads arena ska testas under en period innan fler idrottsplatser utrustas med likadan utrustning.