Det här är vi


HSAB är ett av Halmstads kommuns egna bolag med fokus på att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag i kommunen ska ha tillgång till ett kraftfullt och lokalt fibernät på lika villkor. Vi är idag ett av de mest utbyggda och högst använda stadsnäten i Sverige med ett 30-tal anställda som arbetar med att leverera kommunikation som möjliggör internet, TV, telefoni och omsorgs – och samhällstjänster.
Ett öppet stadsnät kan förenklat liknas vid en torghandel, där vi på HSAB ser till att hålla torgplatsen i ordning så att handlarna kan sälja sina varor till dig som kund och där du fritt kan välja vilka du vill handla av. I ett öppet stadsnät konkurrerar operatörerna, det vill säga de som säljer de digitala tjänsterna, om alla kunder på lika villkor. Vi på Halmstads stadsnät tecknar alltså inte några avtal direkt med dig eller ditt företag som rör tjänster. Vårt jobb är att se till att det finns fiber som tjänsterna kan levereras genom.
Mer information om vad de olika operatörerna erbjuder hittar du under fliken Tjänster.

Det här vill vi bidra med

Genom våra samarbetspartners (Högskolan i Halmstad, Vinnova, Halmstads kommun och RISE) och vår branschorganisation Svenska stadsnätsföreningen levererar vi också rikstäckande kommunikationslösningar till dig som har verksamhet på flera orter.
Vårt öppna stadsnät är en interaktiv mötesplats som gör vardagen både enklare och tryggare för dig och all våra användare. Tjänsterna bygger på valfrihet och oberoende och ska fungera gränsöverskridande. I framtiden ser vi många användningsområden för fibertekniken. Det kan vara:
Resurskrävande tjänster som exempelvis videoövervakning och analys av trafik.
Trådlösa surfzoner i stan.
Uppkopplat boende med trygghetstjänster för äldre.
Smart belysning i exempelvis parker, för en ökad trygghet.
Uppkopplade vatten – och elmätare i bostäder som automatiskt kollar av och rapporterar förbrukningen per dygn.

Vår historia

Halmstad var en av de första kommunerna i landet som påbörjade utbyggnaden av ett öppet stadsnät. En av anledningarna till att staden snabbt hängde på den växande fibertrenden, var att Halmstadspolitikerna var förutseende och förstod tidigt fördelarna med ett väl utbyggt kommunikationsnät. Redan 2001 grävdes de allra första fiberkablarna ner och lokalnätet togs i drift vid årsskiftet 2003 -2004, då under namnet Halmstad IT-nät AB (Hitnet). Bolaget samägdes då av kommunen, HEM och HFAB. Sedan dess har stadsnätet vuxit, både i antal kilometer fiberkabel och till antalet kunder. Sen 2012 heter vi Halmstads stadsnät, är helägda av Halmstads kommun och når över 97 procent av hushållen.