Halmstads stadsnät – 20 år av utbyggnad


I år och denna vår är det 20 år sen som förlagan till Halmstads stadsnät bildades. Halmstads kommun var i början på 2000-talet bland de första i landet att påbörja utbyggnaden av ett öppet stadsnät och en av anledningarna till det var att stadens politiker tidigt förstod fördelarna med ett väl utbyggt kommunikationsnät. Från början hette bolaget Halmstad IT-nät AB (Hitnet) och var samägt av Halmstads kommun, HEM och HFAB. Sedan dess har stadsnätet vuxit – både i antalet mil fiberkablar i marken och till antalet kunder. Sedan 2012 heter vi Halmstads stadsnät, är helägt av Halmstads kommun och når över 97 procent av hushållen. 20 år av utbyggnad till trots jobbar vi fortfarande i stadig takt med att kunna erbjuda fiber till fler.