Spara

Fältet upptill i vänster hörn visar status på sidan. Sitevision sparar automatiskt all information.

Är bakgrunden grön betyder det att allting (alla ändringar) är sparat. Om bakgrunden är grå betyder det att det finns innehåll på sidan som håller på att sparas.

När du gjort ändringar på en sida behöver sidan publiceras för att visas utåt.

  • Ett orange symbol med kryss markerar en opublicerad sida.
  • Ett blå symbol med utropstecken visar att en publicerad sida har opublicerade ändringar.
ikoner_för_sidor