Ladda upp nya bilder

Via bildarkivet

Klicka på "kuben" (kuben är svart omarkerad) och välj bildarkivet. Dra in en bild i innehållsytan eller klicka på "Ladda upp bild".

bildarkiv1
ladda_upp_bild

På fliken "Bildval", markera bilden och fyll i en bildbeskrivning i nedersta fältet "Bildbeskrivning" (i ytan till höger). Denna text kommer vi att använda som bildens alt-text.

fliken_bildval

På fliken "Texter", bocka i "Hämta från bildbeskrivning". Bildbeskrivningen som du nyss fyllde i ska då automatiskt fångas upp här. I bildtextfältet, fyll i beskrivning av bilden samt fotograf.

OBS! Om du laddar upp en bild från redigeringsläget (se nedan), direkt på sidan, så kommer du efter att du lagt in bildbeskrivning behöva klicka OK, ladda om sidan och sedan gå in på bilden igen för att bildbeskrivningen ska fångas upp i nedan fält.

fliken_texter

Ladda upp bild från redigeringsläget

Stå i Innehållsytan, på exempelvis "Huvudinnehåll" och välj "Lägg till bildmodul".

huvudinnehåll
add_image

Dra in en bild i innehållsytan eller klicka på "Ladda upp bild". Se ovan för ifyllnad av beskrivning/alt-text.