Flytta sida

För att flytta en sida, markera den i Navigatorn (till vänster) och drag droppa den till rätt ställe.

Det blir en liten blå pil framför sidan/mappen dit du ska flytta sidan.

En varningsruta kommer att fråga om du är säker att du vill flytta sidan.

flytta_objekt

Det går också bra att flytta flera sidor genom att hålla nere CTRL och markera flera sidor.

flytta_flera