Fildelning

Fildelningsmodulen möjliggör att kunna lista ett antal filer från en mapp i filarkivet.

Lägga till fildelningsmodulen: Stå i innehållsytan och klicka på modulikonen, sök på "Fildelning" och välj modulen.

Under fliken "Mappval": Välj mappen med filerna du vill visa.

fildelning_exempelfiler

Under fliken "Allmänt": Bocka i önskade alternativ. Klicka "OK".

fildelningsmodulen_allmänt

Ändra inställningarna eller lägga till/ta bort filer i listan: Dubbelklicka på Fildelningsmodulen i Innehållsytan. Välj aktuell mapp och för att ta bort fil: Högerklicka och välj Ta bort. Lägg till fil genom att dra in en fil eller klicka på "Ladda upp ny fil".

fildelning
fildelningsmodul_exempelfiler

På sidan där fildelningsmodulen ligger, kommer nya filer automatiskt att publiceras i listan när de läggs till i mappen som delas. Man behöver inte publicera någon sida i sidstrukturen, under förutsättning att fildelningsmodulen är inlagd på sidan och "rätt mapp" är vald, för att filerna som ska laddas upp ska visas.