Slottsjord

Etapp 1: Installationerna är klara
Etapp 2: Kundproj. och installationer pågår

Senast uppdaterad: 12 januari 10:57
Slottsjord har fått erbjudande om fiberanslutning till Halmstads stadsnät. Fastighetsägare har fått erbjudande via posten. I etapp 1 är nu alla anslutningar klara.

Huvudentreprenör i området är Ericsson. Underentreprenörer är NCC, som utför grävning i gator och grönytor samt MiB Fastighetsteknik som utför håltagning och tomtschakt.
Skypar

Etapp 1!

Installationerna är klara. Återställningen kvarstår.
Avtalsstopp för Etapp 1 var 6 september 2017.

Etapp 2 - Kundprojektering och installationer pågår

Fastighetsägare till flerfamiljshus skall vara klara med fastighetsnätet senast den 15 januari 2018.

Stoppdatum för att skicka in avtal med anslutningspriset 6 800 kr för Etapp 2 var den 29 september 2017.


Kontaktuppgifter Slottsjord

Här hittar ni kontaktuppgifter till entreprenörer och Halmstads stadsnät när det gäller Slottsjord.

Bli installerad i tid!

Var uppmärksam på att du får en installationstid bokad till dig för fiberanslutningen. Märker du att grannar är bokade/installerade men du inte hört något. Kontakta oss eller entreprenören! Om du inte blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Grävlaget har grävt förbi min fastighet men det är ännu ingen som kontaktat mig. Är jag bortglömd?
 • Var på tomten kommer ni gräva in dukten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Kan jag få hjälp att gräva på tomten?
 • Hur djupt ska jag gräva?
 • Vad kostar det att fiberansluta en villa?
 • Vem gräver på min tomt?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro/e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Fiberanslutning av flerfamiljshus (Hyresfastighet)
 • Vem bygger fastighetsnätet?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Var placeras anslutningspunkten i fastigheten?
 • Kan man använda redan etablerad kanalisation i fastigheten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Vad kostar det att ansluta ett flerfamiljshus?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?
#inlineditbutton