Oskarström-Korpensbo, Landsbygd

Fiber!

Vi har nu det stora nöjet att meddela att schakten, det vill säga nedläggning av kanalisation, är klar i hela området. Passar också på att tacka alla markägare för ett gott samarbete i samband med vår framfart. Schaktarbetet har gått enligt plan och som det ser ut just nu ska vi hinna med att ansluta alla före årsskiftet.

Kontaktuppgifter Oskarström-Korpensbo

Avtalsfrågor och övriga frågor: E-post: Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80 Övriga kontaktuppgifter Christina Fröjdlund – Halmstads stadsnät Projektledare Lars Johansson – NCC Huvudentreprenör/ schakt stråk Anton Gillberg – Ericsson fiber/ Installation Postadress Halmstads stadsnät AB Box 8050 300 08 Halmstad
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro/e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?
 • Kan jag få hjälp att gräva på tomten?
 • Hur djupt ska jag gräva?
#inlineditbutton