Välj fiber från Halmstads stadsnät


Halmstads stadsnät har i dag byggt över 85% och fortsätter med hög frenesi att förverkliga vårt uppdrag att erbjuda kommunens invånare en fiberuppkoppling före 2020.

Halmstads stadsnät är ett helägt kommunalt bolag

Fiber är i dag lika mycket en samhällsnytta som vägar, vatten och avlopp. Därför vill vi säkerställa en framtidssäker infrastruktur för digitala tjänster till kommunens invånare. Halmstads stadsnät har i dag en driftsäkerhet på 99,8% vilket är mycket högt. Vi har en egen drift- och underhållsorganisation som ser till att detta är möjligt.
Tillsammans med CTS, Alleato, HFAB, Socialförvaltningen och Hemvårdsförvaltningen arbetas det intensivt med utvecklingen av digitala tjänster via våra samhällsportar.
Pilotprojekt pågår just nu kring E-hälsotjänster – ”Bo kvar hemma längre”, trygghetslarm, vårdsamtal, medicinpåminnelser, brandvakt, rörelsedetektorer, fastighetsstyrning – kontrollera elförbrukning, vattenläckage osv. Förskole- och skolarbete utan krav på internet – boka dagisplatser, skolmaterial etc.

Vi har ett av Sveriges största utbud av tjänsteleverantörer

Alla våra tjänsteleverantörer konkurrerar på samma villkor i vårt öppna nät, vilket ger dig bästa pris och innehåll. Det ger dig dessutom bästa möjliga valfrihet. Gå gärna in här och sevilka tjänsteleverantörer vi kan erbjuda.

Du vet med säkerhet vad du betalar

Halmstads stadsnät har en fast drift- och underhållsavgift, basavgiften. Det innebär att du med säkerhet vet vad din fiberuppkoppling kommer att kosta dig hela 10 år fram i tiden. Att bygga ett robust fibernät och därtill säkerställa att uppkopplingen fungerar även i framtiden, kräver långsiktiga investeringar.

Lokalt förankrat

Vi som arbetar med din fiberanslutning bor och verkar i kommunen vilket gör att din uppkoppling är lika viktig för oss som för dig. Vi finns på Pilefeltsgatan 73 i Halmstad om du vill göra ett besök annars når du oss via e-post och telefon. Vi samverkar med det lokala näringslivet och är engagerade i vårt lokala föreningsliv.

Välja fiberleverantör

Din fiber anslutning ska du ha i många år framöver. Tänk därför noga igenom ditt val, så du går en trygg och säker framtid tillmötes med din anslutning. Som kund till Halmstads stadsnät är du automatiskt delägare. Det innebär att du kan vara med och påverka framtiden. Vi på Halmstads stadsnät har bara kommunen som arbetsområde och använder bara de bästa entreprenörerna. Vi fokuserar på våra egna kundanslutningar och att våra investeringar får bästa effekt och är av bästa kvalité. Blir där något över går det, på ett eller annat sätt, tillbaka till dig som en del av andra investeringar som gynnar dig som bor i kommunen.