ansluta1

Vi tar emot avtal!

Hus
Intresset är stort i många av våra områden. Tyvärr har vi fått sluta med intresseanmälningar på grund av att informationen på sidan har använts felaktigt. Diagrammen och kartorna som visat detaljinformation i respektive område kommer därför heller inte att visas.
Givetvis har vi sparat alla intresseanmälningar men nu är det antal påskrivna avtal som räknas. Det är inte frågan om vi bygger ett område - utan när vi gör det. Skicka in ditt avtal så är du med och påverkar turordningen!
Maklarskylt_bes
Behöver du ett avtal skickat till dig? Skicka ditt namn och adress till oss på: info@halmstadsstadsnat.se

Hur väljer Halmstads stadsnät områden?

När Halmstads stadsnät beslutar vilket område som anslutas är det flera aspekter som spelar in. Intresseanmälningarna var tidigare ett beslutsunderlag. Nu beror det bland annat på inkomna avtal, men även på vilka övriga anslutningar som kan göras i ett område tex företag, hyresfastigheter, operatörer, kommunanslutningar, samgrävningar etc. En annan viktig aspekt är de ekonomiska förutsättningarna för att vi ska kunna bära investeringen för ett område. Ibland måste vi komma upp i högre anslutningstal p.g.a. att de gemensamma kostnaderna i just det området är högre.
 
Spade

Följ fiberutbyggnaden i ditt område

Klicka på ditt område i listan till höger för att få mer information hur fiberutbyggnaden ser ut där du bor. Vi har delat in kommunen i tre delar: Pågående områden, Områden där vi tar emot avtal och Uppkopplade områden. Har du frågor kan du kontakta på: info@halmstadsstadsnat.se

Vad kostar det?

När Halmstads stadsnät fiberansluter ett villaområde är anslutningsavgiften 4800 kronor och därefter 125 kr i månaden i basavgift. Detta gäller för kapaciteten/ bandbredden 100/100 Mbit/s. För de som vill beställa kapaciteten 1000/1000 Mbit/s är anslutningsavgiften den samma men basavgiften är 165 kr i månaden. Priset gäller under en av Halmstads stadsnät fastställd tid. En anslutning till Halmstads stadsnät därefter kostar 18 000 kr, dvs i de områden där Halmstads stadsnät har lagt ner tomkanalisation i tomtgräns.
Den senaste tiden har beställningar på efteranslutningar ökat markant. Vi är just nu inte rustade för att ta emot fler, vilket innebär att vi för tillfället inte kan utföra efteranslutningar. Det är dock viktigt för oss att möta det ökade intresset och därför påbörjas nu arbetet med att hitta en modell som är anpassad till den ökade efterfrågan.
brf2
Tjänsterna som ni köper tillkommer alltid. Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras tjänsteutbud i Tjänsteguiden.

Är du hyresvärd eller bygger nytt?

 
Är du fastighetsägare till flerfamiljshus, hyreshus, kontaktperson i styrelsen för en bostadsrättsförening eller samfällighet och vill du ha en offert på anslutning till Halmstads stadsnät? Skicka e-post till: info@halmstadsstadsnat.se
Detta gäller även dig som bygger nytt hus, både privat eller hyreshus.
#inlineditbutton