ansluta1

Vi tar emot avtal!

Hus
Intresset är stort i många av våra områden. Tyvärr har vi fått sluta med intresseanmälningar på grund av att informationen på sidan har använts felaktig.
Diagrammen och kartorna som visar antal intresseanmälningar, beställningar och anslutningar i respektive område kommer för närvarande inte visas. Givetvis har vi sparat alla intresseanmälningar men nu är det antal påskrivna avtal som räknas. Nu är det inte frågan; om vi bygger ett område - utan när vi gör det. Skicka in ditt avtal så är du med och påverkar turordningen!
Maklarskylt_bes
Här nedan kan du ladda ner ditt avtal - läs noga igenom det och returnera det till oss. Avtalet är för de adresser inom tätort och som vi på Halmstads stadsnät har på vår hemsida. Bor du på annan adress kan du kontakta oss info@halmstadsstadsnat.se

Postadress:

Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad
Spade

Hur väljer Halmstads stadsnät områden?

När Halmstads stadsnät beslutar vilket område som ska byggas framöver är det flera aspekter som spelar in. Intresseanmälningarna har varit ett beslutsunderlag, men det beror även på vilka övriga anslutningar som kan göras i ett område tex företag, hyresfastigheter, operatörer, kommunanslutningar, samgrävningar etc. En annan viktig aspekt är de ekonomiska förutsättningarna för att vi ska kunna bära investeringen för ett område. Ibland måste vi komma upp i högre anslutningstal p.g.a. att de gemensamma kostnaderna i just det området är högre.
 

Följ fiberutbyggnaden i ditt område

Klicka på ditt område i listan till höger för att få mer information hur fiberutbyggnaden ser ut där du bor. Vi har delat in i pågående områden, där vi tar emot avtal och uppkopplade områden. Har du frågor kan du kontakta på: info@halmstadsstadsnat.se

Vad kostar det?

När Halmstads stadsnät fiberansluter ett villaområde är anslutningsavgiften 4800 kronor och därefter 125 kr i månaden i basavgift. Detta gäller för kapaciteten/ bandbredden 100/100 Mbit/s. För de som vill beställa kapaciteten 1000/1000 Mbit/s är anslutningsavgiften den samma men basavgiften är 165 kr i månaden. Priset gäller under en av Halmstads stadsnät fastställd tid då projektet pågår. En anslutning till Halmstads stadsnät därefter kostar 18 000 kr, dvs i de områden där Halmstads stadsnät har lagt ner tomkanalisation i tomtgräns. Tjänsterna som ni köper tillkommer alltid. Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras tjänsteutbud i Tjänsteguiden

brf2

Är du hyresvärd eller bygger nytt?

 
Är du fastighetsägare till flerfamiljshus, hyreshus, kontaktperson i styrelsen för en bostadsrättsförening eller samfällighet och vill du ha en offert på anslutning till Halmstads stadsnät? Skicka e-post till: info@halmstadsstadsnat.se
Detta gäller även dig som bygger nytt hus, både privat eller hyreshus.
#inlineditbutton