Följ fiberutbyggnaden i ditt område

Hus
Klicka på ditt område i listan till höger för att få mer information hur fiberutbyggnaden ser ut där du bor. Vi har delat in kommunen i tre delar: Pågående/planerade områden, Områden där vi tar emot avtal och Uppkopplade områden. Har du frågor kan du kontakta oss på: info@halmstadsstadsnat.se
Bor du i ett område som är klassat som uppkopplat kan det finnas möjlighet att göra en efteranslutning. En efteranslutning går att göra om det finns tomkanalisation i tomtgränsen till din fastighet. Priset för en efteranslutning är 20 000 kr, då ingår grävning på din tomt samt håltagning i fastigheten. När fiber är installerad är månadsavgiften 125 kr i månaden inom tätort och 165 kr/månad utanför tätort, det ingår inte Internet, TV eller Telefoni i det priset. Kontakta oss om du är intresserad av en efteranslutning - skicka dina uppgifter till info@halmstadsstadsnat.se
Maklarskylt_bes
Kostnaden för tjänsterna som ni köper tillkommer alltid. Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras tjänsteutbud i Tjänsteguiden.

Är du hyresvärd eller bygger nytt hus?

 
Är du fastighetsägare till flerfamiljshus, hyreshus, kontaktperson i styrelsen för en bostadsrättsförening eller samfällighet och vill du ha en offert på anslutning till Halmstads stadsnät? Skicka e-post till: info@halmstadsstadsnat.se
Detta gäller även dig som bygger nytt hus, både privat eller hyreshus.

Hur väljer Halmstads stadsnät områden?

När Halmstads stadsnät beslutar vilket område som anslutas är det flera aspekter som spelar in. Intresseanmälningarna var tidigare ett beslutsunderlag. Nu beror det bland annat på inkomna avtal, men även på vilka övriga anslutningar som kan göras i ett område tex företag, hyresfastigheter, operatörer, kommunanslutningar, samgrävningar etc. En annan viktig aspekt är de ekonomiska förutsättningarna för att vi ska kunna bära investeringen för ett område. Ibland måste vi komma upp i högre anslutningstal p.g.a. att de gemensamma kostnaderna i just det området är högre.
#inlineditbutton