Vi tar emot avtal!

Hus
Det är inte frågan om vi bygger ett område - utan när vi gör det. Skicka in ditt avtal så är du med och påverkar turordningen!
Intresset är stort i många av våra områden. Tyvärr har vi fått sluta med intresseanmälningar på grund av att informationen på sidan har använts felaktigt. Diagrammen och kartorna som visat detaljinformation i respektive område kommer därför heller inte att visas. Givetvis har vi sparat alla intresseanmälningar men nu är det antal påskrivna avtal som räknas.
Maklarskylt_bes
Behöver du ett avtal skickat till dig? Skicka ditt namn och adress till oss på: info@halmstadsstadsnat.se

Hur väljer Halmstads stadsnät områden?

När Halmstads stadsnät beslutar vilket område som anslutas är det flera aspekter som spelar in. Intresseanmälningarna var tidigare ett beslutsunderlag. Nu beror det bland annat på inkomna avtal, men även på vilka övriga anslutningar som kan göras i ett område tex företag, hyresfastigheter, operatörer, kommunanslutningar, samgrävningar etc. En annan viktig aspekt är de ekonomiska förutsättningarna för att vi ska kunna bära investeringen för ett område. Ibland måste vi komma upp i högre anslutningstal p.g.a. att de gemensamma kostnaderna i just det området är högre.
 
Spade

Följ fiberutbyggnaden i ditt område

Klicka på ditt område i listan till höger för att få mer information hur fiberutbyggnaden ser ut där du bor. Vi har delat in kommunen i tre delar: Pågående områden, Områden där vi tar emot avtal och Uppkopplade områden. Har du frågor kan du kontakta oss på: info@halmstadsstadsnat.se
Bor du i ett område som är klassat som uppkopplat kan det finnas möjlighet att göra en efteranslutning. En efteranslutning går att göra om det finns tomkanalistion i tomtgränsen till din fastighet. Priset för en efteranslutning är 20 000 kr, då ingår grävning på din tomt samt håltagning i fastigheten. När fiber är installerad är månadsavgiften 125 kr i månaden, det ingår inte Internet, TV eller Telefoni i det priset. Kontakta oss om du är intresserad av en efteranslutning - skicka din uppgifter till info@halmstadsstadsnat.se
Kostnaden för tjänsterna som ni köper tillkommer alltid. Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras tjänsteutbud i Tjänsteguiden.

brf2

Är du hyresvärd eller bygger nytt?

 
Är du fastighetsägare till flerfamiljshus, hyreshus, kontaktperson i styrelsen för en bostadsrättsförening eller samfällighet och vill du ha en offert på anslutning till Halmstads stadsnät? Skicka e-post till: info@halmstadsstadsnat.se
Detta gäller även dig som bygger nytt hus, både privat eller hyreshus.
#inlineditbutton