home

Stråk Tönnersjö-Eldsberga, Landsbygd

Landsort

Fiber till Eldsberga och Tönnersjö - landsbygd

Senast uppdaterad: 28 juni 13:53
Äntligen fiber! Nu erbjuder Halmstads stadsnät fastighetsägare, som har sin fastighet belägen vid Eldsberga/Tönnersjö landsbygd, en fiberanslutning. Arbetet med att lägga ner kanalisation pågår för fullt. Fiberblåsning och installationer beräknas vara klart under 2017.

Vi har avtalsstopp för området.
Vår upphandling är klar och vi är nu i full gång med att bygga klart kanalisation i området. Det kommer parallellt ske kundanslutningar och tomtgrävningar. Återställning av asfalt kommer att ske först när fiberblåsningen är färdig.
I slutet av maj höll vi ett byggstartsmöte för fastighetsägare i området. Vi tackar för visat intresse.

OBS!

För er som, via samgrävning med Eon eller av egen kraft, redan har kanalisation fram till fastigheten i dag: Meddela snarast oss detta via mail till anders.berggren@halmstad.se I ert meddelande räcker det att ni skriver er fastighetsbeteckning och att ni har kanalisation framme vid er fastighet.
Den informationen kommer underlätta och snabba på processen.
När det är dags att ansluta din fastighet kommer du i god tid innan att få ett hembesök från våra entreprenörer där vi går igenom processen tillsammans. För många fastighetsägare kommer vi också att boka besök för genomgång kring grävningen på egen tomt. Detta besök kommer att genomföras i samband med nedläggning av kanalisation.
Det kommer, av många skäl, vara mycket svårt för oss att presentera när i tiden detta kommer att ske för respektive fastighet. Vi ber därför alla att ha tålamod och vänta på sin tur. Vi kommer inte glömma någon. Löpande information kring projektets framfart kommer ni att få via denna sida som vi uppdaterar så ofta vi finner att det finns något av värde att förmedla.

Ett förtydligande

Det har kommit in en del frågor kring hur månadsavgiften hänger ihop med avtalstiden/bindningstiden. Bindningstiden löper på 10 år eller tills den dagen man tecknar en tjänst. När väl en tjänst är kopplad till anslutningen upphör bindningstiden. Det innebär att avtalet går att säga upp med tre månaders uppsägningstid. Efter uppsägningstiden upphör månadskostnaden och anslutningen stängs.
   
Det innebär att så länge man har tjänst kopplad till sin fiberanslutning löper månadskostnaden på enligt avtal. Det är alltså bara om man stänger ner sin anslutning enligt ovan som månadsavgiften upphör.
Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: anders.berggren@halmstad.se
Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80
TypLandsort
#inlineditbutton