home

Tönnersjö-Eldsberga, Landsbygd

Landsort

Fiber till Tönnersjö och Eldsberga - landsbygd

Senast uppdaterad: 14 november 13:48
Äntligen fiber! Nu erbjuder Halmstads stadsnät fastighetsägare, som har sin fastighet belägen vid Eldsberga/Tönnersjö landsbygd, en fiberanslutning. Arbetet med att lägga ner kanalisation pågår för fullt. Fiberblåsning och installationer beräknas vara klart under 2017.

Vi har avtalsstopp för området.
Kor_och_maskin16
Just nu pågår schaktarbeten för fullt i området. Vi har också påbörjat den schaktning som ska ske på respektive tomt. Det innebär att bokning av ett hembesök, där ni träffar våra gräventreprenörer också pågår för fullt.
OBS!
För att vi ska säkerställa att vi klarar av att installera alla före årsskiftet är det mycket viktigt att ni tar er tid att träffa vår entreprenör när dom hör av sig. Tidschemat är pressat, så vi vädjar till er att försöka tillmötesgå de tider ni får att välja på. Om det är så att ni inte kan ta emot vår entreprenör, av olika skäl, när tid erbjuds så förbehåller vi oss rätten att placera om er längre ner i kölistan. Detta för att andra inte ska förhindras få sin anslutning i tid.
Har ni frågor? Skicka e-post till anders.berggren@halmstad.se

Ett förtydligande

Det har kommit in en del frågor kring hur månadsavgiften hänger ihop med avtalstiden/bindningstiden. Bindningstiden löper på 10 år eller tills den dagen man tecknar en tjänst. När väl en tjänst är kopplad till anslutningen upphör bindningstiden. Det innebär att avtalet går att säga upp med tre månaders uppsägningstid. Efter uppsägningstiden upphör månadskostnaden och anslutningen stängs.
   
Det innebär att så länge man har tjänst kopplad till sin fiberanslutning löper månadskostnaden på enligt avtal. Det är alltså bara om man stänger ner sin anslutning enligt ovan som månadsavgiften upphör.

Kontaktuppgifter utanför tätort

Senast uppdaterad: 18 september 12:57
Frågor ställer ni till anders.berggren@halmstad.se eller ringer vår kundtjänst på 035-19 29 80.
#inlineditbutton