home

Oskarström-Korpensbo, Landsbygd

Landsort

Fiber!

Senast uppdaterad: 14 november 13:34
Vi har nu det stora nöjet att meddela att schakten, det vill säga nedläggning av kanalisation, är klar i hela området. Passar också på att tacka alla markägare för ett gott samarbete i samband med vår framfart. Schaktarbetet har gått enligt plan och som det ser ut just nu ska vi hinna med att ansluta alla före årsskiftet.
Oskarstrom_-_Korpnsbo
Det som pågår just nu är att vi blåser fiber i vårt stamnät. Under tiden detta sker kommer vi påbörja projekteringen med er kunder. Det innebär att vi snart kommer börja boka er för ett besök av våra fibertekniker. Det innebär i sin tur att det är hög tid att färdigställa den uppgift som åligger dig som kund att göra. Våra kundbesök kommer pågå fram till ca mitten av oktober. Efter de påbörjar vi kundfiberblåsningen och installationerna.
Vår entreprenör Ericsson använder sig av företaget Lycom när det gäller bokning av kundprojektering. Avtalskunder kommer efterhand få en länk skickad till sig via sms eller e-post där man själv gör sin tidsbokning för kundprojekteringen. Sms:et eller mailet kommer när det blir er tur att boka in er.
För att vi ska kunna följa vår plan med att alla ska vara anslutna innan årsskiftet så krävs det att ni är klara med era åtagande före mitten av oktober.
   
Slang 16/12, som är den slang ni ska gräva ner från er anslutningspunkt och fram till fastigheten, kan ni beställa på anders.berggren@halmstad.se. Likväl den dukt som ni ska använda att dra in i huset där ni vill ha er tjänstefördelare. Själva fördelarboxen som ska sitta på fasaden kommer våra tekniker att ta med sig vid det personliga besöket.

Kontaktuppgifter Oskarström-Korpensbo

Senast uppdaterad: 14 november 13:35
Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: anders.berggren@halmstad.se
Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80
Övriga kontaktuppgifter
Christina Fröjdlund – Halmstads stadsnät
Projektledare christina.frojdlund@halmstad.se
Lars Johansson – NCC
Huvudentreprenör/ schakt stråk lars.l.johansson@ncc.se
Anton Gillberg – Ericsson
fiber/ Installation halmstad.ftth.lss@ericsson.com
Postadress
Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad
#inlineditbutton