home

Stråk Oskarström-Korpensbo, Landsbygd

Landsort

Möjlighet till fiber!

Senast uppdaterad: 14 juni 10:36
Tack till alla som var med på byggstartsmötet. För er som inte hade möjligheten att närvara kan ni ta del av en kortare sammanfattning av processen nedan. Vi kommer också skicka ut en folder där ni kan läsa om vad som gäller för er och hur ni ska hantera den del av ert åtagande med att gräva ner dukt/slang. Där kan ni också läsa om vad som är viktigt att tänka på inför er fiberinstallation.
Oskarstrom_-_Korpnsbo

Steg 1

Ni får ett bokat besök av vår tekniker. Där går ni igenom var ni har för avsikt att placera er tjänstefördelare och fördelarbox. Då besiktigas även den del av grävning och håltagning som åligger er att göra före installation.

Steg 2

Fiberblåsning fram till fastigheten. Detta kommer att göras utan att ni behöver vara på plats. I samband med fiberblåsning fram till er fastighet kommer våra tekniker att befinna sig på er tomt/ mark för att säkerställa att allt går som det ska. Våra tekniker kommer att köra med vita skåpbilar från Ericsson, eller svarta skåpbilar från Blacklinks.

Steg 3

Bokat besök av våra tekniker. Då kommer vi slutföra installationen och montera fördelarbox och tjänstefördelare. I samband med installationen görs en funktionskontroll och där efter kan ni börja beställa tjänster från våra tjänsteleverantörer.

Tidsplan

Schakt av området kommer att pågå fram till slutet av september. Detta förutsatt att vi inte stöter på allt för stora hinder på vägen. Installation av fiberanslutningar kommer att påbörjas i augusti – september. Vi räknar med att alla ska vara uppkopplade före årsskiftet.
Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: anders.berggren@halmstad.se
Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80
Övriga kontaktuppgifter
Christina Fröjdlund – Halmstads stadsnät
Projektledare christina.frojdlund@halmstad.se
Lars Johansson – NCC
Huvudentreprenör/ schakt stråk lars.l.johansson@ncc.se
Anton Gillberg – Ericsson
fiber/ Installation halmstad.ftth.lss@ericsson.com
Postadress
Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad
   
Det här ingår när ni tecknar avtal med Halmstads stadsnät:
8-portars Tjänstefördelare
Driftsättning av Tjänstefördelare
TypLandsort
#inlineditbutton