home

Oskarström Västra

Villaområde

Etapp 1: Installationer klara
Etapp 2: Kundproj. och schakt pågår
Etapp 3: Kundproj. och schakt pågår
Etapp 4: Ej påbörjad

Senast uppdaterad: 7 juli 08:15
Nu är vi igång med projektet att fiberansluta Oskarström. Oskarström är indelat i fyra etapper och etapp 1 är nu klar. Etapp 2 & 3 är i full gång och etapp 4 görs löpande därefter.

För etapp 2 var det avtalsstopp den 12 maj 2017. För etapp 3 är det avtalsstopp den 18 augusti och för etapp 4 har vi inte satt något stoppdatum ännu.
Karta_Oskarstrom_med_etapper2

Etapp 2 Kundprojektering och schakt pågår

Senast uppdaterad: 19 juni 10:39
Kundprojekteringarna bokas nu löpande. Alla avtalskunder kommer bli uppringda efter hand av vår entreprenör RD Fiberteknik som utför kundprojekteringen. Kundprojekteringen är ett tidsbokat besök där entreprenören kommer hem till dig som är avtalskund. Ni går tillsammans igenom var avlämningspunkten vid tomtgräns blir och var det kan vara lämpligt att placera tjänstefördelaren inomhus.
Karta_Oskarsstrom_Etapp_2_beskuren
Schakt pågår nu i området.
Avtalskundernas egna åtaganden är grävning på tomten och håltagning i fastigheten. Om ni önskar hjälp med grävning och håltagning av våra entreprenörer hittar ni prislista i filerna nedan.
Notera att inte räcker med en intresseanmälan på vår hemsida, utan vi behöver ett påskrivet avtal. Avtalsstopp för etapp 2 var 12 maj 2017.
I samband med utbyggnad av Halmstads stadsnät i Oskarström kan du ansluta dig till en kostnad av 4 800 kronor i anslutningsavgift och 125 kr i månaden i basavgift, detta gäller för kapaciteten/ bandbredden 1000/1000 Mbit/s. Detta erbjudande gällde endast till den 12 maj 2017 för dig med adress i etapp 2.
Kontaktuppgifter till entreprenörerna i Etapp 2

Huvudentreprenör, Relacom

Henrik Midenius, projektledare
henrik.midenius@se.relacom.com
Adrian Lilja, projektör
adrian.lilja@se.relacom.com

Grävning i gator och grönytor samt tomtschakt

Andreasson och Lindhs Entreprenad
Henrik Andreasson, henrik@alentreprenad.com

Kundprojektering och fiber

RD Fiberteknik
Rasmus Dyrestam, rasmus.dyrestam@rdfiberteknik.se

Etapp 3 - Kundprojektering och schakt pågår

Senast uppdaterad: igår 12:10
Kundprojekteringarna bokas nu löpande. Alla avtalskunder kommer bli uppringda efter hand av vår entreprenör RD Fiberteknik som utför kundprojekteringen. Kundprojekteringen är ett tidsbokat besök där entreprenören kommer hem till dig som är avtalskund. Ni går tillsammans igenom var avlämningspunkten vid tomtgräns blir och var det kan vara lämpligt att placera tjänstefördelaren inomhus.
Schakt pågår nu i området.
Avtalskundernas egna åtaganden är grävning på tomten och håltagning i fastigheten. Om ni önskar hjälp med grävning och håltagning av våra entreprenörer hittar ni prislista i filerna nedan.
Notera att inte räcker med en intresseanmälan på vår hemsida, utan vi behöver ett påskrivet avtal. Avtalsstopp för etapp 3 är 18 augusti 2017.
I början av juli höll Halmstads stadsnät ett byggstartsmöte för fastighetsägare i Oskarströms tätort etapp 3. Relacom, som är entreprenörer för projektet, berättade mer om grävning på gator, grönytor och tomter, kundprojektering och installationen.
I samband med utbyggnad av Halmstads stadsnät i Oskarström kan du ansluta dig till en kostnad av 4 800 kronor i anslutningsavgift och 125 kr i månaden i basavgift, detta gäller för kapaciteten/ bandbredden 1000/1000 Mbit/s. Detta erbjudande gäller endast till den 18 augusti 2017 för dig med adress i etapp 3.
Kontaktuppgifter till entreprenörerna i Etapp 3

Huvudentreprenör, Relacom

Henrik Midenius, projektledare
henrik.midenius@se.relacom.com
Adrian Lilja, projektör
adrian.lilja@se.relacom.com

Grävning i gator och grönytor samt tomtschakt

Andreasson och Lindhs Entreprenad
Henrik Andreasson, henrik@alentreprenad.com

Kundprojektering och fiber

RD Fiberteknik
Rasmus Dyrestam, rasmus.dyrestam@rdfiberteknik.se

Etapp 4 Oskarström

Senast uppdaterad: 5 juli 18:35
Etapp 4 kommer att ske löpande när vi kommit längre i etapp 2 och etapp 3. Inget stoppdatum för att skicka in avtal är satt för etapp 4.

Bli installerad i tid!

Senast uppdaterad: 26 juni 10:06
Var uppmärksam på att du får en installationstid bokad till dig för fiberanslutningen. Märker du att grannar är bokade/installerade men du inte hört något. Kontakta oss eller entreprenören! Om du inte blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.

Generell information för alla etapper i Oskarström

Senast uppdaterad: 27 april 11:37
Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: info@halmstadsstadsnat.se
Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80
Postadress
Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad
Det här ingår när ni tecknar avtal med Halmstads stadsnät:
8-portars Tjänstefördelare
Driftsättning av Tjänstefördelare
Schakt fram till tomtgräns
Film om grävning på egen tomt och håltagning i fastighet
Se vår instruktionsfilm där vi går igenom vad ni ska tänka på när ni gräver på egen tomt och vid håltagning i fastigheten.
videostarter
I Östra Oskarström har följande gator fått erbjudande tidigare och har inte möjlighet till en anslutning för 4 800 kr: Alevägen, Almvägen, Bokvägen, Brunnsgatan, Dalshall, Domherregränd, Ekvägen, Enevägen, Fredsgatan, Fågelvägen, Gamla Årniltsvägen, Granvägen, Hjortvägen, Kaptensgatan, Kullagatan, Långvinkelsgatan 12, Lärkgränd 3 och 4, Rådjursvägen, Rödhakegränd 4 och 6, Rönnvägen, Skolgatan, Stargränd 3 och 4, Svalgränd 3 och 4, Tallvägen, Vrenningegatan, Årniltsvägen och Älgvägen.
Om du bor på någon av ovanstående gator och är intresserad av en efteranslutning. Skicka e-post till oss så kontaktar vi dig och berättar mer om vilken tidsaspekt som gäller.
TypVillaområde
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner för Oskarström Västra
#inlineditbutton