home

Hålan

Villaområde

Kundprojektering och schakt pågår

Senast uppdaterad: 26 oktober 11:43
Schakt och kundprojekteringarna har påbörjats i området. Kundprojekteringen är ett besök entreprenören gör hemma hos avtalskunder för att titta på lämpligaste sträcka att gräva från schaktet in till fasaden. Vi kundprojekteringen behöver du som avtalskund vara hemma.
Karta_Halan
Sista dagen vi tar emot avtal till anslutningspriset 6 800 kr var den 29 september.
I avtalet med Halmstads stadsnät ingår:
• ett personligt kundprojekteringsbesök
• grävning på tomt (närmsta väg i enklast yta samt grovåterställning)
• håltagning i yttervägg eller torpargrund
• installation av tjänstefördelare
• Du får 1000/1000 Mb/s i nätkapacitet för 125 kr/månad
• Från den dag du beställer tjänst upphör bindningstiden på fiberanslutningen och 3 månaders uppsägningstid gäller. Om du ej beställer tjänst löper avtalstiden enligt tecknat avtal.
Här kan ni se den preliminära schaktkartan.

Varför skall du välja Halmstads stadsnät?

• Stort tjänsteutbud – med ett av Sveriges största utbud av både lokala och nationella tjänsteleverantörer skapas förutsättningar för en sund konkurrenssituation med bra tjänster och bra priser.
• Lokalt förankrade – du kan besöka oss på vårt kontor.
• Engagemang - vi stödjer det lokala föreningslivet genom samarbetsavtal.
• Personligt - Vi bor där vi bygger! Vi bor och verkar själva i kommunen vilket skapar ett engagemang för vårt lokala nät och vår kommun – en trygghet för dig!
• Trygg ägare – vi ägs av Halmstads kommun vilket borgar för ansvar och långsiktighet.
• Samhällstjänster – vår vision ”ett uppkopplat Halmstad” där offentlig och privat verksamhet, utan krav på Internet, kan leverera digitala tjänster såsom välfärdstjänster och tex fastighets-styrning. Det är det vi kallar att bygga det ”robusta samhället för framtiden”.
Notera att vi behöver ett nytt undertecknat avtal – intresseanmälan på hemsidan eller tidigare tecknat avtal är ej giltigt.

Kontaktuppgifter till entreprenörerna

Senast uppdaterad: 22 september 12:00

Ericsson -Entreprenör

Projektledare Anton Gillberg
halmstad.ftth.lss@gm.ericsson.com

NCC -Entreprenör/Grävning i gator och grönytor

Lars Johansson - lars.l.johansson@ncc.se

Tomtschakt - MiB Fastighetsteknik
Mikael Binnås - mib.micke@live.se

Kundprojektering

Lycom

Kontaktuppgifter till Halmstads stadsnät

Senast uppdaterad: 22 september 11:45
Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: info@halmstadsstadsnat.se
Tel Kundtjänst: 035-19 29 80

Postadress:

Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad

Besöksadress:

Pilefeltsgatan 73, Halmstad
Öppettider: Vardagar kl. 8-17
Dag innan röd dag stänger vi kl.15.
#inlineditbutton