home

Gustavsfält

Villaområde

Kundinstallationer pågår

Senast uppdaterad: 14 juni 13:09
RD Fiberteknik som är underentreprenör i området ringer och bokar in er löpande för installation. Vi beräknar att vara klara med installationerna under sommaren.

För nya områden med projektstart 2017 där vi erbjuder fiberanslutning har vi tagit fram ett nytt koncept. Det ingår mer i vårt avtal och du som kund får högre kapacitet.

Avtalsstopp för anslutning för 6 800 kr var den 31 mars 2017.
Gustavsfalt

Du betalar endast 6 800 kr i anslutningsavgift och då ingår:

• grävning på tomt (närmsta väg i enklast yta samt grovåterställning)
• håltagning i yttervägg eller torpargrund
• installation av tjänstefördelare
• ett personligt kundprojekteringsbesök
• du får kapaciteten 1000/1000 Mb/s för 125 kr/månad, tidigare pris 165 kr/mån.
• från den dag du beställer tjänst upphör bindningstiden på fiberanslutningen och 3 månaders uppsägningstid gäller. Om du ej beställer tjänst löper avtalstiden enligt tecknat avtal (10 år).
Notera att vi behöver ett nytt undertecknat avtal – intresseanmälan på hemsidan eller tidigare tecknat avtal är ej giltigt.
I foldern Tips och Anvisningar som medföljde utskicket står det förklarat hur man gräver på den egna tomten. Detta moment gör vår entreprenör åt er i detta projekt.
Vi tackar alla Gustavsfältsbor som kom på byggstartsmötet. Där berättade vi om tillvägagångssättet för området. Relacom är huvudentreprenörer för projektet. De i sin tur har Andreasson och Lindhs Entreprenad som underentreprenör till schakt i gator och tomtschakt. RD Fiberteknik har hand om kundprojektering och installationen.
Här kan ni se den preliminära schaktkartan samt en prislista för extra tomtschakt, extra håltagning och inomhusdragning.

Kontaktuppgifter Halmstads stadsnät

Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: info@halmstadsstadsnat.se
Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80

Postadress

Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad
Kontaktuppgifter till entreprenörerna

Relacom

Henrik Midenius, projektledare
henrik.midenius@se.relacom.com
Adrian Lilja, projektör
adrian.lilja@se.relacom.com

Andreasson och Lindhs Entreprenad

Grävning i gator och grönytor samt tomtschakt
Henrik Andreasson, henrik@alentreprenad.com

RD Fiberteknik

Kundprojektering och fiber
Rasmus Dyrestam, rasmus.dyrestam@rdfiberteknik.se

Bli installerad i tid!

Senast uppdaterad: 26 juni 10:06
Var uppmärksam på att du får en installationstid bokad till dig för fiberanslutningen. Märker du att grannar är bokade/installerade men du inte hört något. Kontakta oss eller entreprenören! Om du inte blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.
TypVillaområde
Filer
#inlineditbutton