home

Fyllinge

Villaområde

Kundprojektering pågår och schakt pågår

Senast uppdaterad: 13 november 14:35
Kundprojektering pågår i området. Alla avtalskunder kommer bli kontaktade av Peab för ett tidsbokat hembesök. Schakten i området är påbörjad. Installationerna planeras att komma igång under januari 2018.

Vi har skickat ut erbjudande om fiberanslutning till fastighetsägare på Fyllinge och kommer att ansluta de fastigheter där vi får in avtal. Sista dagen att skicka in avtal för anslutningsavgiften 6 800 kr var den 2 oktober 2017.

children-593313_12
Kundprojektering innebär att PEAB, som är entreprenör i området, kontaktar avtalskunderna och bokar in ett projekteringsbesök hemma hos kunden. På besöket går man igenom följande:
Utomhus: Vid besöket går vi igenom schakt-förläggning av kanalisation/fiber på eran tomt/fastighet samt var man kommer in med fibern i huset (foto-dokumentation). Inomhus: Väljer vi ut placering för fiberuttag/tjänstefördelaren. (foto-dokumentation). Kund-tillägg: Vill kunden ha utökad tomtschakt/kabeldragning/håltagning finns prislista för detta.
Kunden signerar dokument inkl foto-dokumentation enligt överenskommelsen som skickas till kunden via e-post.
Preliminära schaktkartor och prislista hittar ni här.
Installationer av fibern inne i villorna beräknas påbörjas först under våren 2018.
I avtalet med Halmstads stadsnät ingår:
• ett personligt kundprojekteringsbesök
• grävning på tomt (närmsta väg i enklast yta samt grovåterställning)
• håltagning i yttervägg eller torpargrund
• installation av tjänstefördelare
• Du får 1000/1000 Mb/s i nätkapacitet för 125 kr/månad
• Från den dag du beställer tjänst upphör bindningstiden på fiberanslutningen och 3 månaders uppsägningstid gäller. Om du ej beställer tjänst löper avtalstiden enligt tecknat avtal.

Varför skall du välja Halmstads stadsnät?

• Stort tjänsteutbud – med ett av Sveriges största utbud av både lokala och nationella tjänsteleverantörer skapas förutsättningar för en sund konkurrenssituation med bra tjänster och bra priser.
• Lokalt förankrade – du kan besöka oss på vårt kontor.
• Engagemang - vi stödjer det lokala föreningslivet genom samarbetsavtal.
• Personligt - Vi bor där vi bygger! Vi bor och verkar själva i kommunen vilket skapar ett engagemang för vårt lokala nät och vår kommun – en trygghet för dig!
• Trygg ägare – vi ägs av Halmstads kommun vilket borgar för ansvar och långsiktighet.
• Samhällstjänster – vår vision ”ett uppkopplat Halmstad” där offentlig och privat verksamhet, utan krav på Internet, kan leverera digitala tjänster såsom välfärdstjänster och tex fastighets-styrning. Det är det vi kallar att bygga det ”robusta samhället för framtiden”.

Kontaktuppgifter Fyllinge

Senast uppdaterad: 21 september 11:26

Entreprenör i området Peab

Peab svarar på alla kundfrågor kring projektet.

Kontakta Halmstads stadsnät

Avtalsfrågor:
E-post: info@halmstadsstadsnat.se
Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80

Postadress

Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad

Bli installerad i tid!

Senast uppdaterad: 26 juni 10:06
Var uppmärksam på att du får en installationstid bokad till dig för fiberanslutningen. Märker du att grannar är bokade/installerade men du inte hört något. Kontakta oss eller entreprenören! Om du inte blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner för Fyllinge
#inlineditbutton