home

Frennarp

Villaområde

Installationer pågår

Senast uppdaterad: 10 november 10:03
Vi tackar för visat intresse på byggstartsmötet som hölls i Halmstads stadsnäts lokaler. Vi har skickat ut erbjudande om fiberanslutning till fastighetsägare på Frennarp och kommer att ansluta de fastigheter där vi fått in avtal.

Sista dagen vi tar emot avtal med anslutningsavgiften 6 800 kr var den 31 augusti 2017.

Installationerna pågår och beräknas vara klara under november. Återställning följer därefter.
smartphone-1987212_1920
Entreprenörer i området är Kasab som är en underentreprenör till Skanova samt Ericsson som står för kundprojektering och installationen.
Här kan ni även se den preliminära schaktkartan över Frennarp.
I avtalet med Halmstads stadsnät ingår:
• ett personligt kundprojekteringsbesök
• grävning på tomt (närmsta väg i enklast yta samt grovåterställning)
• håltagning i yttervägg eller torpargrund
• installation av tjänstefördelare
• Du får 1000/1000 Mb/s i nätkapacitet för 125 kr/månad
• Från den dag du beställer tjänst upphör bindningstiden på fiberanslutningen och 3 månaders uppsägningstid gäller. Om du ej beställer tjänst löper avtalstiden enligt tecknat avtal.

Varför skall du välja Halmstads stadsnät?

• Stort tjänsteutbud – med ett av Sveriges största utbud av både lokala och nationella tjänsteleverantörer skapas förutsättningar för en sund konkurrenssituation med bra tjänster och bra priser.
• Lokalt förankrade – du kan besöka oss på vårt kontor.
• Engagemang - vi stödjer det lokala föreningslivet genom samarbetsavtal.
• Personligt - Vi bor där vi bygger! Vi bor och verkar själva i kommunen vilket skapar ett engagemang för vårt lokala nät och vår kommun – en trygghet för dig!
• Trygg ägare – vi ägs av Halmstads kommun vilket borgar för ansvar och långsiktighet.
• Samhällstjänster – vår vision ”ett uppkopplat Halmstad” där offentlig och privat verksamhet, utan krav på Internet, kan leverera digitala tjänster såsom välfärdstjänster och tex fastighets-styrning. Det är det vi kallar att bygga det ”robusta samhället för framtiden”.

Kontaktperson hos entreprenören Kasab, schakt

Fredric Sköld, fredric.skold@kasab.nu

Ericsson - Anton Gillberg

Kundprojektering och installation
halmstad.ftth.lss@gm.ericsson.com

Kontaktuppgifter till Halmstads stadsnät

Senast uppdaterad: 22 september 11:45
Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: info@halmstadsstadsnat.se
Tel Kundtjänst: 035-19 29 80

Postadress:

Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad

Besöksadress:

Pilefeltsgatan 73, Halmstad
Öppettider: Vardagar kl. 8-17
Dag innan röd dag stänger vi kl.15.
#inlineditbutton